Enerji verimliliği artık bir alternatif değil, bir zorunluluk 
Metin Boyutu  

Enerji verimliliği hem ekonomik varlığımızı sürdürebilmemiz için hem de gelecek nesillere yaşanababilir bir Dünya bırakabilmek için hayati bir önem taşımaktadır.

Eğer bugünkü enerji politikalarımızı sürdürürsek gelecekte Dünyamız ortalama sıcaklığın 6 C yükseleceği bir iklim değişikliği ile karşı karşıya kalabilir. Bu artışın yol açacağı korkunç ve küresel boyutlu doğal felaketlerden korunmak için, sıcaklık artışını 2 C ile sınırlandırmamız gerekmektedir. Bu ise ancak sera gazı emisyonlarının düşük seviyede sabitlenmesi ile mümkün olabilir. Ancak enerji ihtiyacımızı yoğun olarak fosil yakıtlardan sağladığımız için ve en önemlisi Dünya enerji talebinde 2030 yılında, 2007 yılına göre en az %40 oranında bir artış beklendiği için, bu durum ulaşılması son derece güç bir hedef oluşturmaktadır.

Kyoto Protokolünden, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne kadar pek çok anlaşma ve yönetmelik, karbon salımını azaltmak ve enerji verimliliğini yükseltmek için ülkelere ve kuruluşlara yeni yükümlülükler getirmektedir. Artık gerek bireyler, gerekse bu zorlu koşullar altında rekabet eden ve başarılı olmak isteyen tüm şirketler için enerji verimliliği hayati bir konu olmuştur.

İşte tam bu noktada devreye giren Honeywell, tarihi boyunca geliştirdiği enerji odaklı teknolojilerle bu zorluğu yenmek için gereken çözümlere sahiptir. Bugün tüm Honeywell ürün ve çözümlerinin %50’den fazlası enerji verimliliği ile bağlantılıdır. 1980’lerden bugüne Dünya çapında 5000’den fazla büyük ölçekli enerji verimliliği projesi gerçekleştirmiş olan Honeywell, tüm teknolojik bilgi ve birikimi ile çok farklı açılardan çözümler sunmaktadır. Bio-diesel yakıt üretiminden, yeşil jet uçak yakıtlarına, son derece çevreci soğutucu gaz ve akışkanların üretiminden elektrikli araçların daha uzun menzile sahip olmasını sağlayan süper elektrolit sistemlerine, konutlar, binalar ve endüstriyel tesisler için enerji yönetimi sistemlerinden, ileri otomasyon çözümlerine değin sayısız Honeywell çözümü enerjiyi daha verimli kullanmak için görev yapmaktadır. Sadece mevcut Honeywell teknolojilerinin tam olarak kullanılması ile Dünya enerji tüketiminde hemen %10-%25 arasında enerji tasarrufu sağlanması mümkündür.

Honeywell enerji verimliliği konusunda sahip olduğu tüm tecrübeyi ve geliştirdiği yenilikçi teknolojileri ülkemizin kullanımına sunarak, enerji ithalatçısı konumunda olan ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması için önemli rol üstlenmektedir.